Wie wij zijn

Wie wij zijn


VISIE & IDENTITEIT

Deze visie vertalen we naar de volgende doelstellingen:

 • Wij zijn een gemeenschap van volgelingen van Jezus Christus en zijn betrokken bij elkaar.
 • Wij groeien naar geestelijke volwassenheid in verbondenheid met de Here Jezus.
 • Wij dienen God en elkaar met onze gaven en talenten en worden daarvoor toegerust.
 • Wij delen het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad met onze naaste.
 • Wij hebben toegeruste leiders en een effectieve gemeentestructuur.

Deze doelstelling zijn herkenbaar in hoe we met elkaar omgaan, de samenkomsten en de diverse activiteiten binnen en buiten de gemeente..Wij zijn een gemeente waar Jezus Christus centraal staat, we zien God als onze Vader en Schepper en de Heilige Geest bindt ons samen.


BAPTISTENGEMEENTE OP DOORTOCHT


Onze gemeente wordt  getypeerd door de volgende kenmerken:

 • Er heerst een open karakter en ontspannen sfeer met een warm welkom voor iedereen waar bezoekers zich snel thuis voelen.
 • We zien actief om naar elkaar en leven mee in mooie en moeilijke momenten binnen het huisgezin van Christus.
 • In de woordverkondiging ligt een nadruk en stimulans op een persoonlijke relatie met Christus en het dagelijks leven als discipel.
 • De lofprijs en aanbidding heeft een belangrijke plaats in onze samenkomsten, met eigentijdse muziek en liederen.
 • In de samenkomsten is er ruimte voor persoonlijke getuigenissen en een open gebed.
 • Aan ‘de maaltijd van de Heer’ is iedereen welkom die persoonlijk kan beamen dat Jezus zijn/haar Redder en Heer is.
 • Veel ruimte voor jongeren en hun vernieuwende inbreng.


KLEURRIJK

We zijn een ‘kleurrijk’ gezin, met leden en vrienden uit heel verschillende kerkelijke of niet kerkelijke achtergrond. Leden zijn mensen die op getuigenis van hun geloof gedoopt zijn wat een wezenlijk kenmerk is van een Baptistengemeente. Voor vrienden is er veel ruimte om actief deel te zijn van onze gemeente en is er in de praktijk nauwelijks verschil met leden. We zien onszelf als een oefenschool waar geloven ook samen zoeken is, soms vallen en opstaan, de genade en liefde van Christus leren leven in een wereld waar veel gebrokenheid is. De gemeente bestaat uit relatief veel jonge mensen met kinderen, jongeren en studenten.

We zijn als gemeente aangesloten bij de ‘Unie van Baptistengemeenten, een landelijk verband van baptistengemeenten. Hier worden een aantal praktisch zaken centraal geregeld. Als gemeente zijn we zelfstandig in onze keuzes.