Resultaat enquete Op Doortocht Video

Iets meer dan 3,5 jaar zijn we bezig met live streamen van de diensten. Dit is voortgekomen uit het filmen van de diensten voor zieken, wat jaren is gedaan. Hiervoor werden DVD’s gemaakt, gekopieerd en distribueert. Hoewel dit voor ‘slechts’ 5 personen werd gedaan, was dit een tijdrovende bezigheid.

De komst van een eigen gebouw bracht mogelijkheden om dit op een nieuwere manier in te kleden. Van 1 camera gericht op alles, gingen we naar meerdere camera’s en een video mixer, wat zorgde voor heldere beamerbeelden én teksten onder in beeld. Daarnaast zorgden we ervoor dat mensen direct mee konden kijken door middel van een Youtube live stream.

En dat wierp z’n vruchten af. Van 5 dvd’s in 2013, zijn onze video’s in 2017 12.076x bekeken met in totaal 170.647 kijkminuten. De helft hiervan (in kijktijd) zijn live weergaven.

Dat er vraag is, daar is geen twijfel over. Maar waar precies vraag naar is, wat de behoefte is en vooral waar het beter kan en moet, dat is de vraag. Om die reden is er een enquête uitgezet. Ingevuld door 73 respondenten (tussen 8/2/2018 en 27/2/2018) geeft het een mooi beeld wat de beleving is van de video service.

Download onderstaand bestand voor een uitgebreider overzicht van de resultaten van deze enquete.

Resultaat enquete video op doortocht