Preekrooster

 • 28 april 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Gijs Lammerts van Bueren
 • 28 april 2019  19:30 - 20:30
  Avondgebed
 • 4 mei 2019  08:00 - 09:00
  Debo party
 • 5 mei 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Jan Martijn Abrahamsen
 • 12 mei 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Peter Kos
 • 19 mei 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Geertje Plug
 • 19 mei 2019  19:30 - 20:30
  Avondgebed - Gijs Lammerts van Bueren
 • 26 mei 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Gijs Lammerts van Bueren
 • 2 juni 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, David Bouwman
 • 9 juni 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst Pinksteren, Gijs Lammerts van Bueren
 • 16 juni 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Martijn Vlasblom
 • 23 juni 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Jan-Martijn Vellinga
 • 23 juni 2019  19:30 - 20:30
  Avondgebed - Gijs Lammerts van Bueren
 • 30 juni 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Jan Martijn Abrahamsen
 • 7 juli 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Gijs Lammerts van Bueren
 • 14 juli 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Marijn Vlasblom
 • 21 juli 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Gijs Lammerts van Bueren
 • 28 juli 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, ntb
 • 4 augustus 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Gijs Lammerts van Bueren
 • 11 augustus 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, ntb
 • 18 augustus 2019  14:00 - 15:00
  Samenkomst, ntb
 • 25 augustus 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Marijn Vlasblom
 • 1 september 2019  08:00 - 09:00
  Startzondag, Gijs Lammerts van Bueren
 • 8 september 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Jan Martijn Abrahamsen
 • 15 september 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Gijs Lammerts van Bueren
 • 22 september 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Marijn Vlasblom
 • 29 september 2019  10:30 - 12:00
  Samenkomst, Harm Jut
 • 29 september 2019  19:30 - 20:30
  Avondgebed - Gijs Lammerts van Bueren
 • 27 oktober 2019  19:30 - 20:30
  Avondgebed - Gijs Lammerts van Bueren
 • 24 november 2019  19:30 - 20:30
  Avondgebed - Gijs Lammerts van Bueren
 • 22 december 2019  19:30 - 20:30
  Avondgebed - Gijs Lammerts van Bueren
 • 26 januari 2020  19:30 - 20:30
  Avondgebed - Gijs Lammerts van Bueren
 • 23 februari 2020  19:30 - 20:30
  Avondgebed - Gijs Lammerts van Bueren
 • 22 maart 2020  19:30 - 20:30
  Avondgebed - Gijs Lammerts van Bueren