Pastoraat

Pastoraat


KINDERPASTORAAT

Het kinderpastoraat is gericht op het (geestelijk) welzijn van kinderen (0 tot en met 12 jaar) en de ouders/ verzorgers die voor hen verantwoordelijk zijn, binnen de gemeente. Pastoraat betekent het zorg dragen voor elkaar, zo ook voor de kinderen. Dat is iets wat we met de hele gemeente doen.

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van het kinderpastoraat zijn:

  • Het bewust maken van de aandacht voor onze kinderen, maar ook voor elkaar als ouders.
  • Optrekken met ouders door middel van een luisterend oor bieden, gebed en advies. Daarnaast kan er praktische hulp worden geboden of ingeschakeld, ter ondersteuning van de kinderen en ter ontlasting van een gezin. Ook kan er ‘lotgenoten’ contact worden georganiseerd voor ouders in eenzelfde (specifieke) opvoedsituatie.
  • Optrekken met kinderen die moeite ervaren in hun leven. Kinderen kunnen zelf een vraag voor gebed indienen via de gebedsbrievenbus. Die staat boven, op de gang naast de kinderruimtes. Ook mag een kind zijn verhaal vertellen of kan er samen een activiteit ondernomen worden. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.
  • Voorlichting geven over relevante onderwerpen en ouders in contact brengen met elkaar.
AANVRAGEN

Aanvragen voor het kinderpastoraat worden gedaan door een opvoeder en/of kind, of door een kinderwerker uit de gemeente.

Wil je meer weten over het kinderpastoraat? Of loop je met een vraag of zorg rond? Schroom niet om één van ons aan te spreken of te mailen naar kinderpastoraat@opdoortocht.nl
Danique van Ginkel, Martineke Otto, Tirza Rots en Annie van Wier


BEVRIJDINGSPASTORAAT


Al vele jaren is er in de gemeente ‘ Op Doortocht’ een team actief voor bevrijding en gebed.

Wij willen er graag zijn voor gemeenteleden die blokkades ervaren in hun leven en daardoor niet kunnen groeien naar het plan wat God met hen heeft. Deze blokkades kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het niet kunnen  vergeven, een negatief zelfbeeld hebben of dat men zich in het verleden heeft ingelaten met occulte zaken. Soms zijn mensen gebonden aan zonden of verslavingen en kunnen daardoor moeilijk goede keuzes maken.

Wij hopen door middel van gebed en gesprekken inzicht te krijgen hoe o.a. de vijand te werk gaat om vervolgens dit werk in het licht  te brengen en er mee af te kunnen rekenen. Hierdoor kunnen mensen hun positie in Christus gaan innemen. Ze mogen innerlijke genezing en bevrijding ontvangen om in vrijheid te leven in relatie tot God, zichzelf en anderen.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie, een gesprek aanvragen of u aanmelden?
Mail dan naar: pastoraat@opdoortocht.nl
bevrijdingspastoraat