Open kerk en open maaltijd

De komende tijd vinden er i.v.m. de corona-maatregelen geen open kerk en open maaltijd in het kerkgebouw plaats. Zie de homepage voor de actuele informatie.

Open Kerk

Iedere woensdagochtend, van 10.00 tot 12.00 uur, is er Open Kerk in de ontmoetingsruimte van de Goede Herderkerk. Iedereen is welkom; bezoekers kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Iedere eerste woensdag van de maand wordt de ochtend afgesloten met een lunch, die om 12.00 uur begint.

De bezoekers ontmoeten elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee, of limonade voor de kinderen die meekomen. Gesprekken en gezelligheid staan voorop, ook kan er een spelletje worden gedaan, bijvoorbeeld sjoelen.

Van Op Doortocht zijn steeds twee gastvrouwen/gastheren aanwezig.

Door middel van de Open Kerk wil Op Doortocht gastvrij zijn naar de buurtbewoners, en daarmee met hen de liefde van onze Heer Jezus Christus voor ons mensen delen. Regelmatig vinden er mooie gesprekken plaats. Soms komen gasten de zondagse diensten bezoeken.

Ter bestrijding van de kosten (gemaakt voor een koekje bij de koffie of thee, voor bloemen en met name voor de lunch) wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor de lunch wordt het op prijs gesteld als men zich daarvoor van tevoren opgeeft.

Voor de Open Kerk is er een e-mailadres: openkerk@opdoortocht.nl.

Open Maaltijd

Iedere derde woensdag van de maand wordt een Open Maaltijd gehouden in de ontmoetingsruimte van de Goede Herderkerk die om 18.00 uur begint. Dat gebeurt in samenwerking met de Proosdijkerk. Iedereen is welkom. Gastvrouwen/gastheren van de Proosdijkerk en Op Doortocht ontvangen de gasten.

Door middel van de Open Maaltijd willen beide gemeenten gastvrij zijn naar de buurtbewoners, en daarmee met hen de liefde van onze Heer Jezus Christus voor ons mensen delen. Regelmatig vinden er mooie gesprekken plaats. Soms komen gasten de zondagse diensten bezoeken.

In verband met de voorbereidingen wordt belangstellenden gevraagd zich van tevoren op te geven. Daarvoor kan het volgende e-mailadres worden gebruikt: openmaaltijd.ede@gmail.com

De maaltijd wordt klaargemaakt door mensen van beide kerken. Om de kosten daarvan te dekken wordt een bijdrage van € 3,50 per persoon gevraagd.