Wie wij zijn


Op Doortocht

Wij verlangen ernaar om de heelheid van Jezus Christus in onszelf en met onze naaste te beleven, als uitwerking van Gods uitbundige liefde en onvoorwaardelijke acceptatie door het verzoeningswerk van Jezus Christus onze Heer.

Jezus Christus heeft het mogelijk heeft gemaakt dat wij een relatie met God kunnen hebben. Hij heeft de eerste stap gezet naar herstel, nu vraagt Hij van ons om in Hem te geloven en in vertrouwen te kiezen voor een leven met Hem. Die keuze verandert uw leven compleet! Volgens Bijbelse opdracht dopen wij daarom mensen die getuigen dat ze een nieuw leven willen beginnen met Christus. Het woord ‘baptist’ is afgeleid van het Griekse woord ‘baptizo’, dat hiervoor in de Bijbel gebruikt wordt. Het betekent ‘dopen’ of ‘onderdompelen’.

We zijn als gemeente aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten, een landelijk verband van baptistengemeenten. Daarnaast zijn we lid van de Evangelische Alliantie, een samenwerkingsplatform gericht op gebed, diaconaat, evangelisatie, gemeenteopbouw en jeugd.gijs 2.0

Voorganger


Mijn naam is Gijs Lammerts van Bueren. Ik ben sinds 1 oktober 2014 de voorganger van deze gemeente en heb een aanstelling voor 70%. Daarnaast heb ik een 30% aanstelling in de Engelstalige International Baptist Church in Eindhoven. In de Baptistengemeente Op Doortocht Ede ga ik twee keer per maand voor in de prediking. Ik maak deel uit van de raad van de gemeente en werk nauw samen met de jongerenwerker en de gemeentewerker. Iedere week komen wij bij elkaar voor gebed en overleg. In mijn bediening als voorganger ben ik betrokken bij het onderwijs en het pastoraat. Ik ben bereikbaar via mail (voorganger@opdoortocht.nl) en op de zondagen dat ik voorga in de diensten – meestal ben ik dan één van de laatsten die naar huis gaat – schiet mij dan gerust even aan.
Gemeentewerker

Mijn naam is Elke van Dijk en ik ben Gemeentewerker in Op Doortocht. Een van mijn taken is  het pastoraat binnen de gemeente. Pastoraat kun je omschrijven als ‘geestelijke verzorging’. Samen kijken naar hoe God een rol speelt in de situaties in je leven, door te praten, de Bijbel te lezen, te bidden. Of gewoon samen even stil te zijn.

Zowel pastorale gesprekken als  het coördineren van de verschillende pastorale teams vallen onder mijn bezigheden. Ook ben ik betrokken bij verschillende projecten in de gemeente, zoals bijvoorbeeld de “Open Kerk” op de woensdagochtenden.

Wanneer je behoefte hebt aan een pastoraal gesprek,  omdat je even vastloopt, een luisterend oor nodig hebt of met vragen zit, dan kan je met mij contact opnemen. Samen bekijken we dan wat de beste begeleiding voor je is.

Je kunt mij bereiken via pastoraat@opdoortocht.nl
Mijn werkdagen zijn maandag en woensdag.

JongerenwerkerDag! Ik ben Prisca Hanswijk en werkzaam als jongerenwerker binnen onze gemeente. Mij mag je aanspreken, vragen stellen of om hulp en advies vragen over zaken die vallen onder het taakveld jeugd. Dat kan als jongere zelf, als ouder, als vrijwilliger in het jeugdwerk. Maar ook als je ideeën, tips hebt voor het jeugdwerk, en onze plek binnen de gemeente.
Waar kan het zoal over gaan? Misschien zoek je als jongere hulp bij een vraag of probleem of heb je een tof idee voor iets dat we als jeugd samen kunnen doen! Of zoek je als ouder advies/samenwerking, als jeugdleider coaching of inspiratie. Ik trek graag samen met je op in pastoraat, coaching en het organiseren van jeugdwerkactiviteiten. Of help je de juiste jeugdleider te vinden die je daarin verder kan helpen! We hebben veel mooie onderdelen binnen het jeugdwerk zoals de Wegwijzer, 15plus en 18plus, (RE)FUEL, Shelf12 en Alpha Youth. Wil je hierover meer weten? Of kan je niet wachten om mee te doen in ons jeugdwerk? Spreek me gerust even aan na de dienst, of stuur een berichtje naar jongerenwerker@opdoortocht.nl. Tot gauw!Geschiedenis

Na 2 jaar onder de vleugels van Baptistengemeente Arnhem te zijn opgestart, wordt onze gemeente in 1980 zelfstandig, onder de naam ‘Baptistengemeente Ede’. Het begint met een relatief kleine groep mensen, maar wel door de Heilige Geest enorm gemotiveerd om samen te werken in Gods Koninkrijk.

In de jaren negentig zet de groei van onze gemeente door, hoewel we nog steeds geen eigen gebouw hebben. We beginnen in een schooltje en als dat te klein wordt, komen we een aantal jaar samen in de oude muziekschool. In 1995 verhuizen we onze activiteiten naar congrescentrum De Reehorst, waar we in 2005 ons 25-jarig bestaan vieren.  De jongerendiensten trekken ook veel jeugd van buiten onze gemeente.

Door de grote groei zien we ons genoodzaakt op te splitsen over twee locaties in Ede: ‘Gemeente De Kei’ inmiddels Siloam geheten  en ‘De Reehorst’. Sinds 1 januari 2006 is Baptistengemeente ‘Siloam’, opgestart onder onze vleugels, een zelfstandige gemeente. Er zijn nog steeds intensieve contacten tussen beide gemeenten en verschillende activiteiten worden gezamenlijk opgepakt.

Begin 2009  zijn we verhuisd naar het gebouw van evangelische gemeente ‘De Schuilplaats’, waar we genoodzaakt waren ’s middags samen te komen. Hier kiezen we ook onze nieuwe naam: Baptistengemeente ‘Op Doortocht’.

In 2014 kregen we de gelegenheid om de voormalige parochiekerk De Goede Herder aan de Ganzeweide in Ede te kopen. Deze in 1955 gebouwde kerk is, na een intensieve verbouwing, geschikt gemaakt voor gebruik. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Onze gemeente bestaat inmiddels uit meer dan 500 leden en vrienden, waaronder opvallend veel jongeren.