Kringen

Kringen


HUISKRING

Voor mensen die zich verbonden voelen met de Baptisten Gemeente Op Doortocht kennen we de huiskamerkring. Het kringenseizoen loopt van oktober tot mei/juni. Elke 2e en 4e dinsdag van de maand komen de kringen bij elkaar. De groepen zijn op dit moment gemêleerd in leeftijd en worden globaal ingedeeld op postcode.

De naam zegt het al: we ontmoeten elkaar in verschillende huiskamers.  Het geeft de mogelijkheid om op kleinere schaal elkaar te leren kennen om  elkaar aan te sporen en te helpen in geestelijk en praktische zin. Elk huiskamerkring is vrij om de avonden in te delen naar eigen inzicht en/of behoefte. In grote lijnen is er tijd voor ontmoeting (al of niet onder het genot van een maaltijd) en door middel van Bijbelstudie, zang en gebed de mogelijkheid om je christelijke levenswandel  te versterken.

Achter de schermen wordt gewerkt aan vernieuwingen van de kringen en het verder afstemmen met de andere onderwijsmogelijkheden. Hierdoor zou de opzet in het nieuwe seizoen (2017-2018) veranderd kunnen zijn.

Aanmelden gebeurt tijdens het kennismakingsgesprek als je betrokken raakt bij onze gemeente maar kan ook direct via kringleiders@opdoortocht.nl


KOPPELING


De Koppeling is een activiteit voor mensen die recent lid of vriend van de gemeente geworden zijn.  We willen deze groep nieuwe mensen een stukje op weg helpen bij het verder kennismaken met onze gemeente.

Wat is de invulling van de avonden?

  • nieuwe mensen onderling laten kennismaken;
  • de wortels en kenmerken van een Baptistengemeente leren kennen;
  • hoe kijken we aan tegen gemeentezijn en discipelschap;
  • mensen helpen bij het thuisraken in de gemeente;
  • praktische informatie geven over de gemeente.

De Koppeling duurt 4 avonden van 20.00 tot 22.00 uur en wordt 2 tot 4 keer per jaar georganiseerd. De avonden zijn in het gebouw van de Goede Herder Kerk. Nieuwe leden en vrienden worden persoonlijk uitgenodigd voor één van de groepen op basis van hun toetreding.

Voor meer informatie kun je mailen naar: koppeling@opdoortocht.nl