Actueel

ActueelNIEUWS
PREKEN

PREEKROOSTER

Datum Voorganger Thema/Bijzonderheden
24-09-2017 Gijs Lammerts van Bueren Startzondag
01-10-2017 David Sies Avondmaal
08-10-2017 Gijs Lammerts van Bueren
15-10-2017 Gijs Lammerts van Bueren
22-10-2017 Harm Jut
29-10-2017 n.n.b. Oogstdankdienst kinderen
05-11-2017 Gijs Lammerts van Bueren Avondmaal
12-11-2017 Gijs Lammerts van Bueren Doopdienst
19-11-2017 DirkJan Riphagen
26-11-2017 Albrecht Boerrigter
26-11-2017 Bart van Roest 19.30 uur Avonddienst gedenken i.s.m. zustergemeente Siloam
03-12-2017 Gijs Lammerts van Bueren Avondmaal
10-12-2017 Carianne Ros
17-12-2017 Gijs Lammerts van Bueren
24-12-2017 Kerstnachtdienst


SAMENKOMSTINFORMATIE

Onze Baptistengemeente komt iedere zondagmorgen om 10:30 uur samen in de Goede Herderkerk, Ganzeweide 17 te Ede. De dienst duurt meestal zo’n anderhalf uur. In de ontmoetingsruimte is er na elke dienst koffie en thee en tijd voor onderlinge ontmoeting.


KINDERDIENSTEN

Er is elke zondag vanaf het begin van de samenkomt opvang geregeld voor de allerkleinsten:

  • Babycrèche voor kinderen van 0 tot 1½ jaar.
  • Peutercrèche voor kinderen van 1½ tot 3 jaar.
  • Peutergroep Benjamin voor kinderen van 3 tot 4 jaar.

Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan in eerste instantie mee met de ouders naar de dienst. Na het kindermoment in de dienst gaan de kinderen, samen met hun leiding, naar de kinderdienst: de King’s Kids.

We hebben drie verschillende groepen bij de King’s Kids.

  • King’s kids 1 kinderen die in groep 1 en 2 zitten van de basisschool.
  • King’s kids 2 voor de kinderen van groep 3, 4 en 5.
  • King’s kids 3 voor de kinderen die in groep 6, 7 en 8 zitten.

Rond 12.00 uur komen de kinderen weer terug in de dienst. Als de dienst eerder is afgelopen, halen de ouders van de kinderen van de King’s Kids groep 1 en 2 hun kinderen zelf in het lokaal op.

Een keer in de maand zitten de kinderen van de King’s Kids groep 6, 7 en 8 in de gewone dienst. Zij krijgen aan het begin van de dienst een “dienstwijzer” met vragen en puzzels die betrekking hebben op de dienst zodat zij gericht gaan luisteren en meedoen kinderwerk@opdoortocht.nl.


VERTAALSERVICE

Voor Engelssprekende gasten is er altijd een vertaalservice aanwezig. Via een draadloze koptelefoon kan  de  samenkomst  in  het  Engels gevolgd worden. Andere talen (Frans, Duits of Karen) zijn mogelijk op aanvraag. Wanneer u vertaling wenst, kunt u in de  ontmoetingsruimte rond 10:15 uur een koptelefoon ophalen vertaalteam@opdoortocht.nl.


DOVENVERTALING

Tijdens is er voor dove en slechthorende mensen een doventolk aanwezig. Hiervoor zijn de eerste rijen in het vak rechts voor het podium gereserveerd.

WELKOMSTTEAM

In de ontmoetingsruimte kunt u bij een van de gastheren/ gastvrouwen van het Welkomstteam terecht voor informatie over de gemeente of voor een persoonlijk gesprek.


HEILIG AVONDMAAL

Elke eerste zondag van de maand en op Goede Vrijdag vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Ieder die de Here Jezus als zijn/haar persoonlijke Verlosser kent en Hem volgt, is van harte uitgenodigd om deel te nemen. Als u voor het eerst in onze gemeente aan het Avondmaal wilt deelnemen, krijgt u in de dienst de gelegenheid om uzelf kort voor te stellen, zodat we weten met wie we samen vieren.


GEBEDSTEAM

Na de samenkomst zijn er mensen achter in de zaal aanwezig die u kunt benaderen voor een persoonlijk gebed. Zij dragen een badge waarop ‘gebed’ geschreven staat.


MEER INFORMATIE

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Stel dan nu uw vraag!