Verbinding buiten de zondag om

Kringen

Door middel van reguliere kringen, themakringen en De Koppeling is er ruimte voor verdieping en kennismaking buiten de zondag om.