23Plus


ONZE GROEP

Wij zijn een groep jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 23 tot 30 jaar (of iets daarbuiten). De meesten van ons zijn student-af, net of al een tijdje werkende en we staan middenin de wereld, waarin we proberen iets te laten zien van de grote God in Wie we geloven.

Wij geloven in Jezus Christus als Zoon van God, die ons als redder heeft verlost en hersteld in de relatie met de Vader.

Wij weten ons door het verlossende werk van Jezus Christus gecommitteerd aan Zijn gemeente. Hierdoor zijn wij geroepen om in een nieuw leven met God en elkaar te wandelen in Woord en Daad. We dragen hier zorg voor door ondersteunend, bemoedigend, verdiepend en verantwoordelijk voor elkaar te zijn.

AGENDA

Thema-avonden zijn dit seizoen op de dinsdag en woensdagavond:

  • Woensdag 5 september 2018
  • Dinsdag 13 november 2018
  • Dinsdag 15 januari 2019
  • Woensdag 27 maart 2019
  • Dinsdag 21 mei 2019

Wil je meer weten? Stuur een mail naar: stuurgroep23plus@opdoortocht.nl


ACTIVITEITEN


Als mensen die in (ongeveer) dezelfde levensfase zitten, willen we elkaar opzoeken, met elkaar optrekken en Jezus volgen. Dit doen we door te praten, bidden, lachen en serieus te zijn. Dit doen we elke twee weken, op dinsdag- of woensdagavond. Dan komen we in kleine kringen bij elkaar. Ook hebben we gezamenlijke thema-avonden, waar we door middel van verschillende onderwerpen God beter willen leren kennen en willen onderzoeken wat Hij voor ons in petto heeft. Naast deze inhoudelijke avonden hebben we ook gewoon een hoop lol. We knallen met z’n allen het nieuwe jaar in, houden meidenavondjes, barbecueën aan de Rijn, gaan luchtbuks schieten, fietsen op de Hoge Veluwe, organiseren spelletjesavonden, hebben startavonden en een spectaculaire jaarafsluiting. Ook gaan we elk jaar een weekendje weg. Binnen de 23+ zijn we allemaal verschillend en dat maakt het juist zo’n interessante groep. We willen elkaar opzoeken, met elkaar optrekken en Jezus volgen. Wij gaan voor God, jij ook? Wil je meer weten? Stuur een mail naar: stuurgroep23plus@opdoortocht.nl

THEMA AVONDEN

Jaarthema 2017-2018: Leven als leerling van Jezus.

We willen dit seizoen, aan de hand van de Bergrede uit Mattheus 5 – 7, nadenken over het thema ‘leven als leerling van Jezus’. Gedurende vijf thema-avonden willen we onderzoeken wat nu precies de bedoeling van de Bergrede is en wat Jezus nu eigenlijk wil zeggen in dit gedeelte van de Bijbel. Sprekers zullen ons hierin meenemen aan de hand van onderwerpen als ‘Wat wordt nu bedoeld met arm van geest zijn en hongeren en dorsten naar gerechtigheid’; ‘Wat mag het ons kosten om Jezus te volgen’; ‘Bidden, geven en vasten’ en ‘hoe zoeken we Gods Koninkrijk en hoe ziet de weg om Gods Koninkrijk te vinden er uit’. Ook in de kringen zullen we, aan de hand van een boek, stil staan bij de Bergrede. Met elkaar hopen we opnieuw te ontdekken dat wat voor de mens onmogelijk is, alleen mogelijk is door de genade die God ons door Jezus Christus geschonken heeft. Ons verlangen dit seizoen is dat we leren om God steeds weer te vragen om datgene wat Hij van ons vraagt, in ons te verwezenlijken. Omdat het zonder Hem onmogelijk is, om ons te houden aan de ‘opdrachten’ die God ons geeft. Samen willen we groeien naar een leven als leerling van Jezus!


KRINGEN


De kracht en de kern van de 23+ ligt in de gemeenschap met Jezus Christus en met elkaar. Dat beleef je op zondag, maar ook doordeweeks. Eens per twee weken, op dinsdag- of woensdagavond, komen we in kleine kringen bij elkaar. Een kringavond bestaat uit gezellig samen eten, koffiedrinken, zingen, een Bijbelstudie of een andere creatieve invulling die je met je kring bedenkt.CONTACT


Wil je meer weten over de 23plus of je aansluiten bij een kring, stuur dan een mailtje naar stuurgroep23plus@opdoortocht.nl