Kinderpastoraat

Bent u een ouder of hebt u hart voor kinderen?
Het kinderpastoraat is op zoek naar uw mening! Door middel van een enquête willen we aansluiten bij de belevenis van ouders, verzorgers, kinderwerkers en belangstellenden. Helpt u mee?
Volg de link: https://www.survio.com/survey/d/X9J8X2P9J3J4F4Y7R , ga naar de facebook van Op Doortocht (https://www.facebook.com/groups/opdoortocht/) of haal de enquête na de dienst bij een van de teamleden.
Tevens zijn we op zoek naar mensen die ons team willen versterken. Lijkt het je leuk na te denken over het omzien naar kinderen, en betrokken te zijn bij kinderen in de leeftijd van 0-12, en hun ouders? Neem dan contact op via kinderpastoraat@opdoortocht.nl.
Team kinderpastoraat,
Astrid Stellingwerf, Martineke Otto en Annie van Wier

share